22:41 EDT Thứ bảy, 22/07/2017

Trang nhất » Đào tạo » Cử nhân Vật lý » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2015-2016

Đây là thời khóa biểu năm học 2015-2016 do trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng cung cấp. Chi tiết xem ở bài viết

 

Websites các khoa

Websites các phòng ban

Khoa Vật lý trên mạng xã hội

                

Sứ mạng

Khoa Vật lí, trường ĐHSP-ĐHĐN có nhiệm vụ đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí, cử nhân ngành Vật lí, thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học Vật lí; bồi dưỡng giáo viên Vật lí bậc trung học đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.