10:11 EDT Thứ năm, 21/09/2017

Trang nhất » Sinh viên » Thông báo chung

Kế hoạch Hội trại "Tuổi trẻ Vật lý - Tin học đoàn kết hướng đến tương lai"

Kế hoạch Hội trại "Tuổi trẻ Vật lý - Tin học đoàn kết hướng đến tương lai"

Căn cứ kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016 – 2017 của Đoàn trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và của hai liên chi đoàn Tin học – Vật lý nhằm ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2017) và tạo điều kiện giao lưu, đoàn kết sinh viên giữa hai khoa Tin học – Vật lý. Ban Chấp hành LCĐ Tin học – Vật lý đề ra kế hoạch tổ chức Hội trại năm 2017

 

Websites các khoa

Websites các phòng ban

Khoa Vật lý trên mạng xã hội

                

Sứ mạng

Khoa Vật lí, trường ĐHSP-ĐHĐN có nhiệm vụ đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí, cử nhân ngành Vật lí, thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học Vật lí; bồi dưỡng giáo viên Vật lí bậc trung học đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.