22:42 EDT Thứ bảy, 22/07/2017

Trang nhất » Danh sách cán bộ

DANH SÁCH CB - VC

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Văn Hiếu 1982 0983633596 Trưởng khoa
2 Nguyễn Quý Tuấn 10/10/1984 0988857870 Bí thư chi bộ; P. Trưởng khoa
3 Nguyễn Bá Vũ Chính 15/12/1986 0973030462 Giảng viên
4 Phùng Việt Hải 26/11/1980 0983868055 P. Trưởng khoa
5 Trịnh Ngọc Đạt 3/11/1990 0935809948 Kỹ sư
6 Nguyễn Thị Mỹ Đức 28/4/1984 0905222059 Giảng viên
7 Nguyễn Thị Xuân Hoài 13/6/1984 0919323681 Tổ trưởng
8 Trần Thị Hồng 31/1/1980 0973427342 Giảng viên
9 Đinh Thanh Khẩn 29/3/1986 0935817240 Giảng viên
10 Mai Thị Kiều Liên 1987 01204482369 Giảng viên
11 Phan Liễn 10/08/1985 0974720594 Bí thư liên chi đoàn
12 Dụng Văn Lữ 28/12/1986 0992933761 Giảng viên
13 Lê Thị Minh Phương 1/1/1991 0978819065 Giảng viên
14 Nguyễn Nhật Quang 15/4/1982 0989821618 Giảng viên
15 Lê Hồng Sơn 2/6/1955 0903596543 Giảng viên
16 Lê Văn Thanh Sơn 11/2/1968 0905200467 Tổ trưởng
17 Lê Thị Phương Thảo 1988 0905151303 Giảng viên
18 Lương Văn Thọ 10/6/1978 01262607012 Giảng viên
19 Nguyễn Thị Bảo Trâm 13/07/1988 0914630403 Giảng viên
20 Hoàng Đình Triển 26/12/1979 0989300860

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 21 cán bộ - viên chức thuộc 4 tổ
 

Websites các khoa

Websites các phòng ban

Khoa Vật lý trên mạng xã hội

                

Sứ mạng

Khoa Vật lí, trường ĐHSP-ĐHĐN có nhiệm vụ đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí, cử nhân ngành Vật lí, thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học Vật lí; bồi dưỡng giáo viên Vật lí bậc trung học đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.