04:04 EDT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang nhất » Học liệu » Bài giảng các học phần

 

Vật lý đại cương 1

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (VẬT LÝ 1)

Học phần Vật lý đại cương 1 cho ĐH Bách khoa gồm các phần Cơ học, Điện học, và Từ học.
Kế hoạch học tập cụ thể tải tại đây.

Sinh viên tải các file nội dung bài giảng sau và chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp theo đúng kế hoạch học tập:
1. Nội dung giảng dạy phần Cơ học
2. Nội dung giảng dạy phần Điện học
3. Nội dung giảng dạy phần Từ học

Ngoài ra, sinh viên còn phải thực hiện một bài tập nhóm. Nội dung bài tập nhóm tải tại đây.
Sinh viên phải tự thành lập nhóm của mình. Một nhóm có nhiều nhất 5 SV (1 nhóm trưởng và 4 thành viên). Các nhóm trưởng lập danh sách nhóm mình qua liên kết này.

Lưu ý: sinh viên làm bài tập về nhà trên giấy A4. Mỗi bài tập phải có tóm tắt và lời giải được trình bày đẹp, rõ ràng. Sinh viên đóng tập các bài tập về nhà và nộp cho Giảng viên vào buổi học cuối cùng.

Vật lý đại cương 2

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (VẬT LÝ 2)

Học phần Vật lý đại cương 2 cho ĐH Bách khoa sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức Vật lý liên quan đến các phần Nhiệt học, Quang học, và Vật lý hiện đại.
Giới thiệu nội dung và kế hoạch học tập cụ thể tải tại đây.

Sinh viên tải các file nội dung bài giảng sau và chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp theo đúng kế hoạch học tập:
1. Nội dung giảng dạy phần Nhiệt học
2. Nội dung giảng dạy phần Quang học
3. Nội dung giảng dạy phần Vật lý hiện đại

Sinh viên có thể tải sách Bài tập Vật lý đại cương 2, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm tại đây.
Lưu ý: sinh viên làm bài tập về nhà trên giấy A4. Mỗi bài tập phải có tóm tắt và lời giải được trình bày đẹp, rõ ràng. Sinh viên đóng tập các bài tập về nhà và nộp cho Giảng viên vào buổi học cuối cùng.

Websites các khoa

Websites các phòng ban

Khoa Vật lý trên mạng xã hội