10:12 EDT Thứ năm, 21/09/2017

Trang nhất » Nghiên cứu khoa học

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017

Căn cứ Kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN về tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Sáng ngày 22/04/2017, tại Phòng Hội thảo tầng 3 A5 Khoa Vật lý tổ chức: “Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017”. Đến dự Hội nghị có các Thầy cô, các giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH; các sinh viên tham gia NCKH; cùng đông đảo đại diện sinh viên các lớp đến dự.

 

Websites các khoa

Websites các phòng ban

Khoa Vật lý trên mạng xã hội

                

Sứ mạng

Khoa Vật lí, trường ĐHSP-ĐHĐN có nhiệm vụ đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí, cử nhân ngành Vật lí, thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học Vật lí; bồi dưỡng giáo viên Vật lí bậc trung học đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.