10:15 EDT Thứ năm, 21/09/2017

Trang nhất » Tin tức » Thông báo

Vật lý học, chuyên ngành Điện tử-Công nghệ Viễn thông: Ngành học hai trong một, tạo nhiều cơ hội việc làm và du học cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Vật lý học, chuyên ngành Điện tử-Công nghệ Viễn thông: Ngành học hai trong một, tạo nhiều cơ hội việc làm và du học cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trong loạt bài về giới thiệu các ngành, chuyên ngành đào tạo. Tổ truyền thông Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đã có cuộc phỏng vấn với TS. Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng Khoa Vật lí – Trường Đại học Sư phạm nhằm giúp các bạn thí sinh có thêm hiểu biết về ngành Vật lý học (chuyên ngành Điện tử - Công nghệ viễn thông).

Quy định quy cách trình bày báo cáo khóa luận tốt nghiệp

Quy định quy cách trình bày báo cáo khóa luận tốt nghiệp

Áp dụng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường đại học Sư phạm – ĐHĐN từ năm học 2016 – 2017.

 

Websites các khoa

Websites các phòng ban

Khoa Vật lý trên mạng xã hội

                

Sứ mạng

Khoa Vật lí, trường ĐHSP-ĐHĐN có nhiệm vụ đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí, cử nhân ngành Vật lí, thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học Vật lí; bồi dưỡng giáo viên Vật lí bậc trung học đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.