10:07 EDT Thứ năm, 21/09/2017

Trang nhất » Tin tức » Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ hai - 24/04/2017 03:58
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2016 - 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2016 - 2017

HỘI ĐỒNG 1: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ
1. Thời gian, địa điểm bảo vệ
- Thời gian: 13h00 ngày 07/05/2017 (chiều chủ nhật)
- Địa điểm: Phòng B3 - 303.
2. Các thành viên Hội đồng
STT Họ và tên Nhiệm vụ
1        PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Chủ tịch
2        TS. Phùng Việt Hải Ủy viên thư ký
3        TS. Lê Thanh Huy Ủy viên
4        ThS. Nguyễn Nhật Quang Ủy viên
5        ThS. Trần Thị Hương Xuân Ủy viên
3. Thứ tự bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI GV hướng dẫn GV Phản biện
1              Nguyễn Thị Thu  
Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề "Kim loại" ở bậc THPT
PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh TS. Phùng Việt Hải
2              Võ Thị Cẩm Ngọc Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề "Năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" ở THCS TS. Lê Thanh Huy TS. Phùng Việt Hải
3              Nguyễn Thị Ý Nhi Xây dựng ngân hàng câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học vật lý 9 THCS. TS. Lê Thanh Huy ThS.Trần Thị Hương Xuân
4              Phạm Thị Hồng Nhung Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “Thủy điện và cách sử dụng điện năng hợp lý ” ở bậc THCS TS. Lê Thanh Huy ThS.Trần Thị Hương Xuân
5              Tô Thị Oanh Xây dựng ngân hàng câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Vật lí 6 THCS TS. Lê Thanh Huy ThS.Nguyễn Nhật Quang
6              Đặng Thị Tâm Thiết kế chủ đề dạy học một số kiến thức chương “Mắt. Các dụng cụ quang học” Vật lý 11 Nâng cao. ThS. Trần Thị Hương Xuân TS. Lê Thanh Huy
 
7              Trần Thị Đào Thanh Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn “Mắt – những điều cần biết” – chương trình lớp 11 THPT TS. Phùng Việt  Hải ThS.Trần Thị Hương Xuân
8              Phan Văn Như Tịnh Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn “Xà phòng với cuộc sống” – chương trình lớp 10 THPT TS. Phùng Việt Hải PGS.TS.Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
9              Nguyễn Hoàng Tú Trinh Xây dựng một số bài thí nghiệm thuộc chương trình Vật Lí THPT với thiết bị cảm biến Addestation. ThS. Nguyễn Nhật Quang TS. Phùng Việt Hải
10          Nguyễn Hà Ngọc Viên Thiết kế và tổ chức các tình huống vấn đề khi dẫn nhập các bài học phần Chất khí – vật lý 10 TS. Phùng Việt  Hải PGS.TS.Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
11          Dương Đang Vy Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn “Động cơ nhiệt và đời sống” – chương trình lớp 10 THPT TS. Phùng Việt Hải ThS. Nguyễn Nhật Quang
12          Nguyễn Hồng Hải Yến Xây dựng tình huống dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh chương" Điện tích - Điện trường" Vật lý 11 Cơ bản ThS. Trần Thị Hương Xuân
 
ThS. Nguyễn Nhật Quang


HỘI ĐỒNG 2: VẬT LÝ LÝ THUYẾT, VẬT LÝ CHẤT RẮN
1. Thời gian, địa điểm bảo vệ
- Thời gian: 7h00 ngày 07/05/2017 (sáng Chủ nhật)
- Địa điểm: Phòng B2 – 303.
2. Các thành viên Hội đồng
STT Họ và tên Nhiệm vụ
1        TS. Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch
2        ThS. Lê Văn Thanh Sơn Ủy viên thư ký
3        TS. Lê Hồng Sơn Ủy viên
4        TS. Nguyễn Thị Xuân Hoài Ủy viên
5        TS. Nguyễn Quý Tuấn Ủy viên
3. Thứ tự bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN TC tích lũy Điểm TB tích lũy TÊN ĐỀ TÀI GV hướng dẫn GV Phản biện
1              Đặng Thị Diễm 123 3.34 Khảo sát đặc trưng phát quang đồng kích hoạt ion Eu, Tb3+ trong một số vật liệu nền khác nhau, ứng dụng để chế tạo led trắng TS. Đinh Thanh Khẩn ThS.Trần Thị Hồng
2              Nguyễn Thị Cẩm Hà 121 2.6 Lý thuyết lượng tử về sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử hình chữ nhật hố thé cao vô hạn TS. Hoàng Đình Triển TS. Nguyễn Văn Hiếu
3              Bùi Thị Thu Hương 123 3.34 Nghiên cứu quá trình truyền năng lượng từ ion Eu2+ sang ion Mn2+ trong vật liệu nền aluminat ThS. Lê Văn Thanh sơn TS.Lê Hồng Sơn
4              Hà Thị Hiếu 123 3.11 Khảo sát đặc trưng phát quang của vật liệu nền aluminat đồng pha tạp ion Ce3+ và Tb3+ ThS. Lê Văn Thanh Sơn TS.Lê Hồng Sơn
5              Nguyễn Thị Hộp 123 2.85 Giảng dạy song ngữ Anh- Việt chương "Dòng điện không đổi" SGK Vật lý 11 theo định hướng tăng cường năng lực ngoại ngữ chuyên ngành cho học sinh TS. Nguyễn Quý Tuấn
 
TS. Nguyễn Thị Xuân Hoài
6              Nguyễn Thị Tĩnh Lệ 123 2.78 Giảng dạy song ngữ Anh- Việt chương "Động lực học chất điểm" SGK Vật lý 10 theo định hướng tăng cường năng lực ngoại ngữ chuyên ngành cho học sinh TS. Nguyễn Quý Tuấn TS. Nguyễn Thị Xuân Hoài
7              Lê Văn Minh 121 3.02 Khảo sát các đặc trưng quang học trong nền Aluminate TS. Đinh Thanh Khẩn ThS.Trần Thị Hồng
8              Cao Thị Hồng Nhung 121 3.19 Lý thuyết lượng tử về sụ hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn TS. Hoàng Đình Triển TS. Nguyễn Văn Hiếu
9              Hoàng Thị Phương 121 3.15 Xây dựng tiến trình và tài liệu hướng dẫn cho các bài thí nghiệm Vật lí đại cương mới tại Khoa Vật lý theo hướng hình thành năng lực người học TS. Nguyễn Quý Tuấn
 
TS.Đinh Thanh Khẩn


HỘI ĐỒNG 3: VẬT LÝ ỨNG DỤNG (LỚP 13 CVL)
1. Thời gian, địa điểm bảo vệ
- Thời gian: 13h30 ngày 06/05/2017 (chiều thứ Bảy)
- Địa điểm: Phòng B3 - 104.
2. Các thành viên Hội đồng
STT Họ và tên Nhiệm vụ
1        TS. Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch
2        ThS. Lê Văn Thanh Sơn Ủy viên thư ký
3        TS. Đinh Thanh Khẩn Ủy viên
4        TS. Nguyễn Quý Tuấn Ủy viên
5        ThS. Trần Thị Hồng Ủy viên
3. Thứ tự bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN TC tích lũy Điểm TB tích lũy TÊN ĐỀ TÀI GV hướng dẫn GV Phản biện
1              Nguyễn Đức Dũng 113 2.7  Hệ thống điều khiển quạt với 3 tốc độ, có chỉ thị thời gian. Lê Xứng Nguyễn Quý Tuấn
2              Lê Thị Hồng Linh 113 2.7  Hệ thống đèn chiếu sáng tự động cho hoa vào ban đêm Lê Xứng Nguyễn Quý Tuấn
3              Nguyễn Thị Bích Lựu 115 3  Khảo sát quá trình truyền năng lượng từ Eu2+ sang Mn2+ trong vật liệu nền silicate. Lê Văn Thanh Sơn Trần Thị Hồng
4              Nguyễn Thị Lệ 115 2.9  “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp ảnh điện 2D khảo sát sự dịch chuyển ô nhiễm trong môi trường địa chất theo thời gian tại khu vực giữa hồ Bàu Tràm và khu dân cư (thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) Lương Văn Thọ Đinh Thanh Khẩn
5              Đỗ Thị Lệ 113 3 Tính toán các hằng số mạng trong vật liệu nền silicate Lê Văn Thanh Sơn Trần Thị Hồng
6              Lê Thị Kim Ngân 115 3.4  “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp ảnh điện 2D khảo sát sự dịch chuyển ô nhiễm trong môi trường đất theo thời gian tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng” Lương Văn Thọ Đinh Thanh Khẩn
7              Lê Thị Minh Trang 113 2.9 Nghiên cứu tính chất quang của một số ion đất hiếm trong thuỷ tinh  oxit. Trần Thị Hồng Lê Văn Thanh Sơn
8              Huỳnh Thị Thu Thanh 113 2.9  Nghiên cứu ảnh hưởng của các khuyết tật mạng lên tính chất phát quang của ion đất hiếm trong thuỷ tinh Tellurite  Trần Thị Hồng Lê Văn Thanh Sơn
                                                                                                                           
4. Công việc chuẩn bị buổi bảo vệ Khóa luận
- Đại diện nhóm chuẩn bị trang trí phòng Bảo vệ khóa luận theo quy định từ chiều thứ 6 (liên hệ thầy Liễn, số ĐT 0974.720594)
- Mỗi sinh viên nộp 03 cuốn khóa luận (1 gửi cho GVHD, 1 gửi cho GV phản biện, 1 gửi chủ tịch Hội đồng). Thời gian nộp: trước 16h ngày 27/04/2017 (thứ 5).
- Sinh viên báo cáo đề tài bằng file Powerpoint.
- Thời gian dành cho 1 SV là 15 phút (trong đó 10 phút báo cáo, 5 phút Hội đồng chất vấn).
- Trang phục: Nữ áo dài; nam áo trắng, quần sẫm màu đeo caravat.
- Yêu cầu tất cả các sinh viên phải có mặt đầy đủ tại phòng Bảo vệ Khóa luận từ 6h50 phút).
5. Công việc sau Khóa luận
Sau khi bảo vệ xong Khóa luận, sinh viên phải hoàn thành các công việc sau:
- Chỉnh sửa, hoàn thiện Khóa luận theo ý kiến của Hội đồng chấm.
- Nộp Khóa luận có xác nhận đã chỉnh sửa của GVHD về văn phòng Khoa (gồm 01 cuốn in và 01 đĩa mềm – có nhãn đĩa thông tin về Khóa luận).
 

Tác giả bài viết: Phùng Việt Hải

Nguồn tin: Khoa Vật lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Websites các khoa

Websites các phòng ban

Khoa Vật lý trên mạng xã hội

                

Sứ mạng

Khoa Vật lí, trường ĐHSP-ĐHĐN có nhiệm vụ đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí, cử nhân ngành Vật lí, thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học Vật lí; bồi dưỡng giáo viên Vật lí bậc trung học đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.