10:14 EDT Thứ năm, 21/09/2017

Trang nhất » Tin tức » Tin tức - Sự kiện

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2016

Thứ tư - 04/05/2016 07:01
Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2016

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2016

A. HỘI ĐỒNG KHOA: 1. TS. Nguyễn Văn Hiếu Trưởng khoa - Chủ tịch 2. ThS. Đặng Văn Hậu P. Trưởng khoa - Ủy viên 3. CN. Phạm Thị Lam Giang Giáo vụ khoa - Thư ký
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
A. HỘI ĐỒNG KHOA:
1. TS. Nguyễn Văn Hiếu                 Trưởng khoa          - Chủ tịch
2. ThS. Đặng Văn Hậu                    P. Trưởng khoa      - Ủy viên
3. CN. Phạm Thị Lam Giang         Giáo vụ khoa          - Thư ký

B. CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ:
SƯ PHẠM VẬT LÝ
* HỘI ĐỒNG 1:
1. TS. Nguyễn Văn Hiếu                 Chủ tịch
2. ThS. Lê Văn Thanh Sơn             Thư ký
3. TS. Lê Hồng Sơn                         Ủy viên
4. TS. Nguyễn Thị Xuân Hoài         Ủy viên
5. TS. Nguyễn Quý Tuấn                 Ủy viên
- Thời gian bảo về: Chiều ngày 7.5.2016 lúc 12h45 - Phòng A5.201.
   HĐ 1 gồm các đề tài:
STT TÊN ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
1 Xây dựng Rubrics kiểm tra đánh giá năng lực học tập của học sinh cho chương “Dòng điện trong các môi trường” Vật lý 11 Nâng cao TH.S
Trần ThịHương Xuân
Trần Thị Kim Anh  
2 Giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm lớp 12, sử dụng máy tính cầm tay FX570ES TH.S
Nguyễn Bá Vũ Chính
Nguyễn Thị Hạnh  
3 Các định luật bảo toàn trong Vật lý học, lý thuyết và bài tập TH.S
Nguyễn Thị Mỹ Đức
Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
4 Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học chương “Cảm ứng điện từ”, Vật lý lớp 11 Nâng Cao TH.S
Nguyễn Thị Mỹ Đức
Huỳnh Thị Hoa  
5 Sự phân loại các thiên thể trong Vũ Trụ             TH.S
Nguyễn Bá Vũ Chính
Đặng Thị Thị Thanh Huyền  
6 Xây dựng Rubrics kiểm tra đánh giá năng lực học tập của học sinh khi học chương “Động Lực Học Chất Điểm”
(Vật lý lớp 10- Nâng cao)
            TH.S
Trần Thị Hương Xuân
Phạm Thị Y Lan  
7 Nghiên cứu lý thuyết quá trình tạo trạng thái nén bớt photon hai mode TH.S
Nguyễn Thị Xuân Hoài
 
Nguyễn Thị Lộc  
8 Khảo sát thống kê photon của trạng thái nén bớt photon hai mode TH.S
Nguyễn Thị Xuân Hoài
Dương Thảo My  
9 Nghiên cứu sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương “Từ trường” Vật lý 11 nâng cao TS.
Phùng Việt Hải
Nguyễn Thị Ngân  
10 Tổ chức dạy học tích hợp liên môn chủ đề " Mắt" TS.
Phùng Việt Hải
Nguyễn Quỳnh Phương  
11 Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học chương Chất khí - Vật lý lớp 10 Nâng Cao TH.S
Nguyễn Thị Mỹ Đức
Nguyễn Thị Thanh  
12 Xây dựng một số bài thí nghiệm thuộc chuơng trình Vật lý THPT với các thiết bị thí nghiệm hiện đại ThS.
Nguyễn NhậtQuang
 
Bùi Văn Quang Thông  
 13 Tìm hiểu hứng thú học tập Vật lý của học sinh ở một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Th.S
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Tố Trinh  

* HỘI ĐỒNG 2:
1. PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh          Chủ tịch
2. ThS. Đặng Văn Hậu                                       Thư ký
3. ThS. Trần Thị Hương Xuân                           Ủy viên
4. TS. Lê Thanh Huy                                           Ủy viên
5. ThS. Trương Thành                                        Ủy viên
Thời gian bảo vệ: Sáng ngày 8.5.2016 lúc 6h45 - Phòng Hội thảo tầng 3 Nhà A
HĐ2 gồm các đề tài:
STT TÊN ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
1 Xây dựng tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương " Sóng Ánh Sáng" ( Vật lý 12 nâng cao) theo hướng hình thành và phát triển năng lực của học sinh trong học tập kết hợp hai phương pháp : dạy học theo góc ,dạy học theo LAMAP TH.S
Trần Thị Hương Xuân
 
Huỳnh Thị Ngọc Anh  
2 Vận dụng thuyết kiến tạo hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt của học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 - THPT TS.
Lê Thanh Huy
Thái Thiên Bảo  
3 Tích hợp các kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng khi dạy học chương " cảm ứng điện từ" ( chương trình vật lý 11 cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh PGS.TS
Nguyễn Bảo HoàngThanh
Trần Thị Hương  
4 Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Vật lý 11 theo định hướng phát triển năng lực phần “Từ trường” PGS.TS
Nguyễn Bảo HoàngThanh
Lương Thị Thùy Linh  
5 Nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức dạy học kiến thức chương “Mắt. Các dụng cụ Quang học” (Lớp 11 Cơ bản) TS.
Phùng Việt Hải
 
Võ Thị Thúy Minh  
6 Tổ chức dạy học theo dự án về ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ trong dạy học vật lý 11 TS.
Phùng ViệtHải
 
Huỳnh Thị Ly Na  
7 Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương: "Điện tích - điện trường" (Vật Lý 11 Nâng cao) theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.     PGS.TS
Nguyễn Bảo HoàngThanh
Nguyễn Thị Nghĩa
 
8 Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong thiết kế dạy học chương “ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG”-VẬT LÝ 11 NÂNG CAO theo hướng phát triển năng lực học sinh TH.S
Trần ThịHương Xuân
Nguyễn Thị Bích Ngọc  
9 Xây dựng một số chủ đề dạy học tích hợp liên môn trong dạy học phần cơ, nhiệt môn Vật Lý ở trường THCS TS.
Lê Thanh Huy
Nguyễn Văn Ngọc  
10 Xây dựng một số chủ đề tích hợp xuyên môn theo phương pháp dạy học theo góc môn Vật lí ở trường THCS TS.
Lê Thanh Huy
Trần Thị Nguyên Quí  
11 Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực phần "Động học chất điểm" PGS.TS
Nguyễn Bảo HoàngThanh
Phan Thị Quý  
12 Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương "Động lực học chất điểm" (Vật Lý 10 - Nâng Cao) theo định hướng phát triển năng lực học sinh PGS.TS
Nguyễn Bảo HoàngThanh
Đinh Thị NguyệtThanh  
13 Xây dựng một số chủ đề dạy học tích hợp xuyên môn theo phương pháp dạy học dự án môn Vât Lý ở trường Trung Học Cơ Sở TS. Lê ThanhHuy
 
 
Nguyễn Thị HuyềnTrang  
14 Vận dụng dạy học theo góc trong tổ chức dạy học chương "Chất khí" - Vật Lý 10 Cơ bản TS.
Phùng Việt Hải
Hoàng Thị TúTrinh  

HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN VẬT LÝ:
1. TS. Nguyễn Văn Hiếu         Chủ tịch
2. ThS. Lê Văn Thanh Sơn     Thư ký
3. TS. Đinh Thanh Khẩn          Ủy viên
4. TS. Nguyễn Quý Tuấn          Ủy viên
5. ThS. Trần Thị Hồng              Ủy viên
Thời gian bảo vệ: Sáng ngày 7.5.2016 lúc 6h45 - Phòng A5.201
HĐ 3 gồm các đề tài:


TT Họ và tên Lớp SH Tín chỉ TBC tích lũy Điểm TBC tích lũy Tên đề tài Tên GVHD GV phản biện
01 Lê Vũ Trường Sơn 12CVL 106 2.82 Quá trình hình thành các loại bẫy trong một số vật liệu phát quang Lê Văn Thanh Sơn  
02 Lê Vũ Thái Sơn 12CVL 106 2.66 Tính toán các hằng số mạng tinh thể trong một số vật liệu phát quang   Trương Thành  
03 Phạm Thị Minh Trang 12CVL 104 2.61 Điều kiện hình thành Eu2+ và Eu3+ trong các chất nền khác nhau Lê Văn Thanh Sơn  
04 Bùi Thị Hồng Hạnh 12CVL 107 2.62 Sự ảnh hưởng của ion Eu2+ đến cường độ phổ phát quang của ion Mn2+ trong một số vật liệu nền Lê Văn Thanh Sơn  
05 Nguyễn Thị Thu Ba 12CVL 106 2.85 Khảo sát sự phát quang của ion đất hiếm Dy3+ trong một số vật liệu nền Trương Thành  
06 Lương Thị Liên 12CVL 106 2.67 Khảo sát đặc trưng quang học của vật liệu đồng pha tạp của Dy3+ và Mn2+ trong các chất nền khác nhau Lê Văn Thanh Sơn  
 
07
 
Lê Thị Ly Ly
12CVL 108 3.08  
Khảo sát sự phát quang của vật liệu đồng pha tạp Ce3+, Tb3+, Mn2+ trong nền tinh thể
Lê Văn Thanh Sơn  
08 Bùi Thị Quỳnh Giao 12CVL 108 3.22 Khảo sát sự ảnh hưởng của Ce3+ lên phổ phát quang của Mn2+ trong vật liệu Aluminate Đinh Thanh Khẩn  
09 Nguyễn Thị Diễm 12CVL 103 2.58 Khảo sát sự phát quang của Tb trong vật liệu nền thủy tinh Borate Đinh Thanh Khẩn  
10 Nguyễn Phan Minh Thảo 12CVL 104 3.04 Ảnh hưởng của Ce3+ lên phổ phát quang của Cr3+ trong các chất nền khác nhau Đinh Thanh Khẩn  
11 Lê Bảo 12CVL 108 3.2 Nghiên cứu ứng dụng của laser và vi điều khiển trong hệ thống đèn giao thông Trần Thị Hồng  
12 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 12CVL 106 2.62 Nghiên cứu tính chất quang của thủy tinh Tellurite pha Dysprosium Trần Thị Hồng  

Tác giả bài viết: Phan Liễn

Nguồn tin: Khoa Vật lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Websites các khoa

Websites các phòng ban

Khoa Vật lý trên mạng xã hội

                

Sứ mạng

Khoa Vật lí, trường ĐHSP-ĐHĐN có nhiệm vụ đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí, cử nhân ngành Vật lí, thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học Vật lí; bồi dưỡng giáo viên Vật lí bậc trung học đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.