Reading Room

Monday - 21/05/2018 09:55
No. Title Author Year
1 Lí thyết lượng tử chất rắn Nguyễn Hữu Mình - Nguyễn Thị Thanh Hương Đại học sư phạm - 2008
2 Tuyển tập các bài vật lí lí thuyết L.G.Gretskô - V.I.Xugakôv                 O.F.Toomaxevits – A.M.Feđortsenkô
Người dịch: Trần Ngọc Hợi – Đặng Quang Khang – Lương Duyên Bình
Đại học và chuyên nghiệp Hà Nội - 1978
3 Nhập môn động lực học phi tuyến và chuyển động hỗn độn Nguyễn Văn Đạo - Trần Kim Chi – Nguyễn Dũng Đại học quốc gia Hà Nội - 2005
4 Cơ học lượng tử tập II A.X. Đavưđôv Đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội - 1974
Người dịch: Đặng Quang Khang
5 Đèn điện tử và đèn bán dẫn tập I Trần Đức Hân – Ngô Đức Dũng – Lê Phi Yến Đại học và trung học chuyên nghiệp - 1978
6 Cơ sở phương pháp tính tập I Phan Văn Hạp – Nguyễn Quý Hỹ - Hoàng Đức Nguyên – Nguyễn Công Thúy Đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội - 1970
7 Bài tập phương pháp tính và lập chương trình cho máy tính điện tử Phan Văn Hạp – Lê Đình Thịnh – Hoàng Đức Nguyên – Nguyễn Công Thúy – Hồ Thuần Đại học và trung học chuyên nghiệp - 1976
8 Tuyển taaoh các bài tập cơ học lượng tử I.I. Goldman – V.D. Krivchenkov Đại học và trung học chuyên nghiệp - 1977
Giáo sư B.T. Geylikman hiệu đính
Người dịch: Đoàn Nhượng và Lương Điềm
9 Đại số tuyến tính Ngô Thúc Lanh Đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội - 1970
10 Cơ học lượng tử tập I A.X. Đavưđôv Người dịch: Đặng Quang Khang Đại học và trung học chuyên nghiệp - Hà Nội  - 1972
11 Mở đầu vật lí chất rắn Charles Kittel Người dịch: Đặng Mộng Lân - Trần Hữu Phát Khoa học và kĩ thuật - 1984
12 Cơ sở lí thuyết trường điện từ Nguyễn Bình Thành - Nguyễn Trần Quân - Lê Văn Bằng Đại học và trung học chuyên nghiệp
13 Lí thuyết nhóm và ứng dụng vào Vật lí học lương tử Nguyễn Hoàng Phương Khoa học và kĩ thuật - 2002
14 Thí nghiệm thực hành vật lí chọn lọc tập I Nguyễn Thượng Chung Giáo dục - 1984
15 Phương pháp giảng dạy vật lí ở trường phổ thông tập II Nguyễn Văn Đồng - An Văn Chiêu - Nguyễn Trọng Di - Lưu Văn Tạo Giáo dục - 1980
16 Thực tập sư phạm Nguyễn Đình Chỉnh Hà Nội - 1997
17 Giảng dạy cơ học trong trường phổ thông Ê.E. ÊVENTRICH Người dich: Phạm Thị Hoan - Lê Quang Bảo Giáo dục 1978
18 Cẩm nang đào tạo sau đại học Đại học Đà Nẵng Đại học Đà Nẵng - 2001
19 Vật lí 12 Sách giáo khoa thí điểm ban khoa học xã hội và nhân văn Lương Duyên Binh - Nguyễn Thượng Chung - Tô Giang - Trần Chí Minh - Vũ Quang - Ngô Quốc Quýnh Giáo dục - 2002
20 Trường đại học sư phạm đại học Đà Nẵng 35 năm xây dựng và phát triển Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Lưu Trang - Lê Quang Sơn - Nguyễn Xuyên - Nguyễn Mạnh Hồng - Nguyễn Duy Phương - Trương Anh - Thuận Đà Nẵng - 2010
21 Sổ tay sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng - 2009
22 Cẩm nang đào tạo sau đại học Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - 2004
23 Chương trình đào tạo các chuyên ngành toán Trường đại học khoa học tự nhiên Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - 2000
24 Phát huy tính tích cực học tập của học sinh như thế nào L.F. KHARLAMÔP Người dịch: Đỗ Thị Trang - Nguyễn Ngọc Quang Giáo dục - 1978
25 Vật lí 10 Sách giáo khoa thí điểm ban khoa học xã hội và nhân văn Lương Duyên Binh - Bùi Gia Thịnh - Nguyễn Xuân Chi - Tô Giang - Trần Chí Minh - Vũ Quang Giáo dục - 2002
26 Vật lí 10 Sách giáo khoa thí điểm ban khoa học xã hội và nhân văn bộ sách thứ 2 Lương  Duyên Bình - Bùi Gia Thịnh - Nguyễn Xuân Chi - Tô Giang - Trần Chí Minh - Vũ Quang Giáo dục - 2002
27 Vật lí 10 sách giáo khoa thí điểm ban khoa học xã hội nhân văn bộ sách thứ nhất Nguyễn Thế Khôi - Phạm Quý Tư - Lương Tất Đạt - Lê Chân Hùng - Nguyễn Ngọc Hưng - Phạm Đình Thiết - Bùi Trọng Tuân - Lê Trọng Tường Giáo dục - 2002
28 Vật lí 12 Sách giáo khoa thí điểm ban khoa học tự nhiên sách giáo viên bộ 2 Lương Duyên Bình - Nguyễn Xuân Chi - Nguyễn Thượng Chung - Tô Giang - Trần Chí Minh - Vũ Quang - Ngô Quốc Quýnh Giá dục - 2002
29 Chuyên đề phân tích chương trình vật lí và bài tập vật lí ở trường phổ thông trung học GVHD: Th.S Hoàng Quang Thắng SVTH: Bùi Thị Thu Vân Lớp: Lí - Tin Học Khóa 17 Đại học quốc gia TP. HCM - 2000
30 Bài tập Vật lí 12 sách giáo khoa thí điểm ban khoa học tự nhiên bộ 2 Lương Duyên Bình - Tô Giang - Vũ Quang - Ngô Quốc Quýnh Giáo dục - 2002
31 Bài giảng Vật lí đại cương (dùng cho sinh viên Cao đẳng công nghệ) Trần Thị Cát Đà Nẵng - 2004
32 Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống bài tập Vật lí, giúp học sinh cũng cố hệ thống hóa kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải bài tập phần cơ học trường trung học cơ sở GVHD: Th.S Hoàng Quang Thắng SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Lớp: 962LK01 Đà Nẵng 1999
33 Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành vật lí Đề tài: Xây dựng hệ thống "Bài tập vật lí trung học cơ sở" nhằm củng cố hệ thống hóa kiến thức vật lí cho học sinh - thể hiện qua chương "Định luật Ohm" Vật lí 9 GVHD: Th.S Hoàng Quang Thắng SVTH: Bùi Thị Thu Vân Lớp: Lí - Tin Học Khóa 17 Đà Nẵng - 1997
34 Vật lí kĩ thuật II (dùng cho CĐSP Vật lí) Th.S. Trương Thành Trường Đại học Sư phạm - Khoa Vật lí
35 Vật lí cho Địa lí (dùng cho các lớp ĐHSP ngành địa lí) Th.S. Trương Thành Trường Đại học Sư phạm - Khoa Vật lí
36 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông môn Vật lí tập 3 điện học 2 Vũ Thanh Khiết - Vũ Đình Túy Giá dục - 2001
37 Bài tập Vật lí lí thuyết tập II (Cơ học lượng tử - vật lí thống kê) Nguyễn Hữu Minh - Tạ Duy Lợi - Đỗ Đình Thanh - Lê Trọng Tường Đại học quốc gia Hà Nội - 1996
38 Một số vấn đề cơ bản của Vật lí học Đào Văn Phúc Giáo dục - 1993
39 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí trung học phổ thông tập 6: Vật lí hiện đại Vũ Thanh Khiết - Nguyễn Thành Tương Giáo dục - 2004
40 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí trung học phổ thông tập 3: Điện học 2 Vũ Thanh Khiết - Vũ Đình Túy Giáo dục - 2005
41 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí trung học phổ thông tập 4: Nhiệt học và Vật lí phân tử Phạm Quý Tư Giáo dục - 2002
42 Vật lí đại chúng Tập 1: Các vật thể vật lí L.D. landau - A.l.Kitaigorodxki Người dịch: Nguyễn Quang Hậu - Trần Hòa Khoa học và kĩ thuật Hà Nội - 1984
43 Vật lí đại chúng Tập 2: Phân tử L.D. landau - A.l.Kitaigorodxki Người dịch: Trần Hòa - Nguyễn Ngọc Khoa học và kĩ thuật Hà Nội - 1984
44 Vật lí đại chúng Tập 3: Electron A.l.Kitaigorodxki Người dịch: Trần Hòa - Nguyễn Ngọc Khoa học và kĩ thuật Hà Nội - 1984
45  Vật lí đại chúng Tập 4: Photon và hạt nhân A.l.Kitaigorodxki Người dịch: Trần Hòa - Nguyễn Ngọc - Đức Hồng Khoa học và kĩ thuật Hà Nội - 1984
46 Sách tra cứu tóm tắt về Vật lí N.I.Kariakin - K.N.buxtrov - P.X.Kirêêv Người dịch: Đặng Quang Khang Khoa học và kỹ thuật Hà Nội - 1978
47 Tuyển tập các bài tập vật lí đại cương Tập 1: Cơ học, Nhiệt học và vật lí phân tử Phan Hồng Liên - Lâm Văn Hùng - Nguyễn Trung Kiên Giáo dục - 2013
48 Tuyển tập các bài tập vật lí đại cương Tập 2: Điện - Từ và Quang học Phan Hồng Liên - Lâm Văn Hùng - Nguyễn Trung Kiên Giáo dục - 2011
49 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí trung học phổ thông Tập 2: Điện học 1 Vũ Thanh Khiết - Vũ Đình Túy Giáo dục - 2004
50 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí trung học phổ thông Tập 5: Quang học Vũ Thanh Khiết - Vũ Đình Túy Giáo duc - 2003
51 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí trung học phổ thông Tập 1: Cơ học Dương Trọng Bái Giáo dục - 2004
52 Bài tập Vật lí đại cương Tập 1 Vũ Thanh Khiết - Nguyễn Văn Ẩn - Hoàng Văn Tích Giáo dục - 2001
53 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông môn Vật lí tập 2: Điện học 1 Vũ Thanh Khiết - Vũ Đình Túy Giáo dục - 2001
54 Vật lí vui quyển I La. I Pê-Ren-Man Người dịch: Phan Tất Đắc - Lê Nguyên Long - Thế Trường Giáo dục - 1977
55 Bài tập kĩ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ - Nguyễn Viết Nguyên Giáo dục - 1998
56 Giáo trình điện đại cương tập I Vũ Thanh Khiết - Nguyễn Thế Khôi - Vũ Ngọc Hồng Giáo dục - 1982
57 Vật lí trong thế giới sinh vật I.M. Varikasơ - B.A.kimbarơ - V.M. Varikasơ Người dịch: Đặng Chung Giáo dục - 1978
58 Nói chuyện về Cơ học Newton và Vật lí học cổ điển Đào Văn Phúc Giáo dục - 1978
58 Vật lí vui quyển II Ia.I. Pêrenwew Người dịch: Thế Trường - Trần Văn Ba- Lê Nguyên Long Giáo dục - 1977
59 Điện động lực học các môn trường liên tục tập II L.Đ. Landau - E.M. Lifsilx Người dich: Đặng Quang Khang Khoa học và kĩ thuật - 1972
60 Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành điện học đề tài: Trường điệ từ và các ứng dụng của trường điện từ GVHD: Nguyễn Văn Dũng SVTH: Trần Thị Kim Tuyết Lớp: Lý -KTCN Khóa 19 Trường Đại học Sư phạm - Khoa Vật lí
61 Exercices & problèmes De Probabilités ET DE Statistique A.Combes - M. Saada Paris Librairie Vuibert - 1968
62 Recen Progress: Loop Quantum Cosmology Martin Bojowald Albert Einstein Institut, Germany - 2004
63 Lectures on inflationnary cosmology Andrei linde Physics Department , Stanford university, Stanford, CA 94305 - 1994
64 Infrared Observations of Clusters of Galaxies Daniela Coia Department of Experimental Physics faculty of Science National University of Ireland, Dublin - 2003
65 X-Ray study of the gravitational lensing in clusters of galaxies Hashimotodani Kiyoshi Department of Earth and Space Science, Submitted to the Graduate Shool of Science, Osaka University, Janpan - 1999
66 The structure and Interpretation of Cosmology Gordon McCabe Albert Einstein Institut, Germany - 2004
67 Particle physics and Inflationary Cosmology Andrei linde Department of Physics, Stanford University, Stanford CA 94305 -4060, USA
68 Observational studies of Thermal and Nonthermal X-ray Emissions Ken'ichi Torii Department of Earth and Space Science, Submitted to the Graduate Shool of Science, Osaka University, Janpan - 1998
69 Catastrophe analysis Of discontinuous development Han L.j. Van der Maas & Peter C.M.Molenaar Department of Psychology University of Amstedam,  Roetersstraat 15
70 Physics and Astrophysics in Many - Sheeted Space - Time M. Pitkanen Department of Physics, High Energy Physics Division PL 64, FIN -00014, University of Helsinki, Finland - 2006
71 Cosmology models in General Relativity Sean M. Carroll Institute for Theoretical Physics University of California Santa Barbara, CA 93106, USA - 1997
72 Dakr Energy and the Cosmological Constant Problem Sean M. Carroll Enrico Fermi Institute and Department of Physics Universty of Chiacago, 5640 S. Ellis Ave. Chicago, IL 60637 USA - 1999
73 Series in high energy physics, cosmology and gravitation B Foster, L Grishchuk, E W Kolb, M A H MacCallum, D H Perkins and B F Schutz Institute of Physics, Belgrade, Yugoslavia
74 X-ray study of the dark matter distribution in clusters of galaxies Haruyoshi Katayama Department of Earth and Space Science, Submitted to the Graduate Shool of Science, Osaka University, Janpan - 2003
75 Hướng dẫn học Khoa Học Tự Nhiên 7 Sách thử nghiệm  
76 Vật lý 12 Sách giáo khoa thí điểm Nhà xuất bản Giáo dục - Năm 2005
77 Tài liệu Hội nhập kinh tế quốc tế trong ngành giáo dục và đào tạo    
78 Dự án phát triển GV THPT & TCCN - Trường Đại học Vinh :
Chương trình giáo dục đại học Đào tạo giáo viên trung học phổ
thông theo hệ thống tín chỉ ngành Sư phạm Vật lý
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa -
TS. Đoàn Hoài Sơn -
PGS.TS. Mai văn Trinh
Đại học Quốc gia Hà Nội -  Năm 2012
79 Bài tập Vật lý 12 Nâng cao Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Lê Thế An Nhà xuất bản Giáo dục - Năm 2010
80 Dự án phát triển GV THPT & TCCN - Trường Đại học
Thái Nguyên : Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Vật Lý
Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Năm 2013
81 Dự án phát triển GV THPT & TCCN - Trường Đại học Vinh :
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin
vào dạy học ở trường phổ thông Bộ môn Vật lý
PGS.TS Mai Văn Trinh Năm 2009
82 Đổi mới giáo dục nhìn từ cơ sở Nguyễn Ngọc Nam - Nguyễn Thị Hương Giang Nhà xuất bản Thanh niên - Năm 2014
83 Xây dựng trường học thân thiện và những tình huốn ứng xử Nguyễn Anh Vũ - Nguyễn Danh Bình Nhà xuất bản văn học - Năm 2013
84 Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012   Nhà xuất bản Giáo dục - Năm 2010
85 Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào
đánh gia giáo viên
Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN Nhà xuất bản đại học Sư phạm - Năm 2010
86 Những phương pháp nhận thức trong Vật lý học ở nhà trường phổ thông    
87 Bộ chương trình : Giai đoạn Phần chuyên môn dùng cho ĐHSP và CĐSP Vụ Đại học Nhà xuất bản Giáo dục - Năm 1997
88 Danh mục Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm
toàn quốc Lần thứ III - Năm 2013
Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Nhà xuất bản Đà Nẵng - Năm 2013
89 Hướng dẫn thực hành Giảng dạy ngày nay GEOFFREY PETTY   Nhà xuất bản Stanley Thornes - Năm 2001
90 Tài liệu bồi dưỡng Cán bộ quản lý khoa/phòng trường Đại học , Cao đẳng Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN
 - Học viện quản lý giáo dục
Nhà xuất bản đại học Sư phạm - Năm 2014
91 Chương trình giáo dục Đại học theo hệ thống tín chỉ ngành kỹ thuật công nghiệp Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN Năm 2012
92 Bài giảng Cơ học lượng tử 1 Nguyễn Văn Hiếu Năm 2008
93 Những thủ thuật trong dạy học Các chiến lược, nghiên cứu và lý thuyết về dạy học
dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng
  Năm 2001
94 Bài tập Vật lý đại cương tập 1 Phạm Viết Trinh - Nguyễn Văn Khánh - Lê Văn Nhà xuất bản giáo dục - Năm 1982
95 Vật lý Đại cương dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật
công nghiệp tập 3, phần 2
Đỗ Trần Cát - Đặng Quang Khang -
Nguyễn Văn Trị - Phùng Văn Trình -
Nguyễn Công Vân
Nhà xuất bản giáo dục - Năm 2007
96 Truyền động tự động khí nén Phạm Văn Khảo Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật - Năm 1999
97 Vẽ kĩ thuật Trần Hữu Quế - Đặng Văn Cứ -
Nguyễn Kim Thành
Nhà xuất bản đại học Sư phạm - Năm 2003
98 Hình học Họa hình Nguyễn Quang Cự Nhà xuất bản đại học Sư phạm - Năm 2003
99 Giáo trình Nhiệt động lực học và vật lý thống kê Vũ Thanh Khiết Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội - Năm 1996
100 Bài tập Vật lý đại cương tập 2 Nguyễn Công Nghênh - Vũ Ngọc Hồng -
Huỳnh Huệ - Nguyên Trọng Hải - Lê Chấn Hùng
Nhà xuất bản giáo dục - Năm 1982
101 Bài tập Vật lý đại cương Tập 1 : Cơ - Nhiệt Lương Duyên Bình - Nguyễn Hữu Hồ -
Lê Văn Nghĩa - Nguyễn Tụng
Nhà xuất bản giáo dục - Năm 1998
102 Các bài thi học sinh giỏi Vật lý toàn Liên Xô Tập 1 I.SH.SLOBODETSKY - V.A. ORLOV Nhà xuất bản giáo dục - Năm 1986
103 Giáo trình Điện đại cương tập 3 Vũ Thanh Khiết - Nguyễn Thế Khôi -
Vũ Ngọc Hồng
Nhà xuất bản giáo dục - Năm 1977
104 Giáo trình Điện đại cương tập 2 Vũ Thanh Khiết - Nguyễn Thế Khôi -
Vũ Ngọc Hồng
Nhà xuất bản giáo dục - Năm 1977
105 Tạp chí khoa học : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Năm 2017
106 Basic Electronics For Scientists Fifth Edition James J. Brophy McGraw - Hill Publishing Company - 1990
107 Particle Physics and Astrophysics   Năm 1993
108 Second Edition Field Theory A Modern Primer P.Ramond Addison Wesley 1994
109 Quantum Field Theory Of Point Particles And Strings Brian Hatfield Addison Wesley 1991
110 Chaos and Socio - Spatial Dynamics D.S. Dendrinos - M.Sonis Springer - Verlag 1990
111 Grand Unified Theories Graham G.Ross Addison Wesley 1985
112 Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông Môn Vật lí Tập 1: Cơ học Gs. Dương Trọng Bái Nhà xuất bản giáo dục - 2001
113 Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông Môn Vật lí Tập 1: Cơ học Gs. Dương Trọng Bái Nhà xuất bản giáo dục - 2004
114 Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương I.E.Irôđôp - I.V.Xaveliep -O.I.Damsa Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội
115 Topics on Topology and Superstring Theory - International School for Advanced Studies (SISSA/ISAS) Via Beirut 2, I - 34151, Trieste, Italy Mathermatical Physics sector. Ph.D. Thesis Năm 2009
116 The Application of Catastrophe Theory to Image Analysis A.Kuijper and L.M.J.Florack Năm 2001
117 The geometrization of physics - Lecture notes in mathematics institute of mathematics national tsing hua university hsinchu, taiwan, R.O.C Richard S.Palais - Boris Hikin Năm 2008
118 Catastrophe risk management Preparing for potential storms ahead   Năm 2006
119 Gravitation and Gauge Symmetries    
120 Cosmology of the Mirror Universe - Physics Department University of Rome "Tor Vergata"   Năm 2003
121 JavaServer Pages Specification   Năm 1999
122 Cosmology And Astrophysics in Many - Sheeted Space - Time M.Pitkanen Năm 2006
123 An Application of the catastrophe theory in general equilibrium theory E.Accinelli & M.Puchet Năm 1996
124 The Yang-Mills functional over Riemann surfaces and the loop group - Ph.D Thesis University of Warwick, Mathematics Institute Thomas James Davies Năm 1996
125 The structure and interpretation of cosmology Gordon McCabe Năm 2006
126 Strong Gravitational Lenses in a Cold Dark Matter Universe Masamune Oguri Năm 2004
127 Chaotic Behaviour in general relativity John D.Barrow Năm 2000
128 The Pre-Big Bang Scenario In Superstring Theory M.Gasperini and G.Veneziano Năm 2002
129 Newtonian Analysis of Gravitational Waves from Naked Singularity K.Nakao, H.Iguchi, T.Harada Năm 2000
130 The Early Universe in Loop Quantum Cosmology Martin Bojowald Năm 2005
131 An Introduction to Chaotic Dynamical Systems Second Edition - Department of
Mathematics Boston University
Robert L. Devaney Năm 1989
132 String theory and cosmology cosmology from low-energy string theory and
coset models
Hylke Bernd Jan Kores Năm 2003
133 String ttheory A view of mathematics Connes A, Foster B, Schutz B Năm 2001
134 Gravity geometry And Quantum Cosmology Abhay Ashtekar Năm 2006
135 Particle acceleration and non - thermal activity during large scale structure formation Dr. Pasquale Blasi - Prof. Franco Pacini Năm 2004

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

aun
tvspE
eln
qlht
TC
 
ud
sp
bk
kt
nn
spkt
cntt
phkt
yd
LAB MATI
Faculty
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second